കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഫോട്ടോയുടെ വലിപ്പവും മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളും

You are currently viewing കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഫോട്ടോയുടെ വലിപ്പവും മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളും

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (പിഎസ്‌സി) നടത്തുന്ന വിവിധ പരീക്ഷകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. കേരള പിഎസ്‌സിക്ക് ഇതിനായി കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഫോട്ടോകൾ ഇവ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക:

വലിപ്പം

 • വീതി: 150 പിക്സൽ
 • ഉയരം: 200 പിക്സൽ
 • ഫയൽ സൈസ്: 30 കിലോബൈറ്റിൽ കൂടരുത്
 • ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്: JPG

ഫോട്ടോയുടെ ഗുണനിലവാരം

 • ഫോട്ടോ വ്യക്തമായി പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം, പിക്സലേഷനോ മങ്ങലോ ഇല്ലാതെ.
 • മുഖം വ്യക്തമായി കാണണം, കണ്ണുകൾ തുറന്നും ക്യാമറയിലേക്ക് നേരിട്ട് നോക്കുന്നതുമായിരിക്കണം.
 • പശ്ചാത്തലം വെളുത്തതോ ഇളം നിറത്തിലുള്ളതോ ആയിരിക്കണം (ഉദാ: ഓഫ്-വൈറ്റ്, ലൈറ്റ് ബ്ലൂ).
 • മുഖത്ത് നിഴലുകളോ മറ്റ് അടയാളങ്ങളോ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

 • ഫോട്ടോ അടുത്തിടെ എടുത്തത് ആയിരിക്കണം (കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ).
 • തല തൊപ്പികൾ, സൺഗ്ലാസുകൾ തുടങ്ങിയവ ധരിക്കരുത്. മതപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഹെഡ്‌സ്‌കാർഫ് അനുവദനീയമാണ്, എന്നാൽ മുഖം വ്യക്തമായി കാണാൻ ഇത് തടസ്സമാകരുത്.
 • യൂണിഫോം ധരിക്കരുത്.

ഫോട്ടോ എങ്ങനെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം

 • നിങ്ങളുടെ കേരള പിഎസ്‌സി വൺ-ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • സ്വീകാര്യമായ ഒരു ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ഫോട്ടോകൾ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം.

പ്രധാന കുറിപ്പ്: കേരള പിഎസ്‌സി ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ (https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/inline-files/photo_0.pdf) ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ പട്ടിക നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഏറ്റവും പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി വീണ്ടും വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ചെയ്യരുതാത്തവയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ

ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത സാധാരണ തെറ്റുകളും നൽകുന്നത് വായനക്കാർക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകും. ഉദാഹരണങ്ങൾ:

 • സെൽഫികൾ
 • വളരെ പഴയ ഫോട്ടോകൾ
 • അമിതമായി എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോകൾ
 • തല മുറിഞ്ഞ ഫോട്ടോകൾ

Leave a Reply