ഞങ്ങളുടെ സൗജന്യ 90-ദിവസത്തെ ക്രാഷ് കോഴ്‌സിലൂടെ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കൂ!

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ കരിയർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ സമഗ്രവും തികച്ചും സൗജന്യവുമായ 90-ദിവസത്തെ ക്രാഷ് കോഴ്സിലൂടെ മത്സരത്തിൽ മുൻതൂക്കം നേടൂ! മുൻകാല പരീക്ഷാ പ്രവണതകൾ (PYQ-കൾ) അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞങ്ങൾ ഈ കോഴ്‌സ് സൂക്ഷ്മമായി രൂപകൽപ്പന…

Continue Readingഞങ്ങളുടെ സൗജന്യ 90-ദിവസത്തെ ക്രാഷ് കോഴ്‌സിലൂടെ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കൂ!

ജിലുമോൾ: അതിജീവനത്തിന്റെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രതീകം

ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അസാധാരണ വ്യക്തിയുടെ കഥയാണ് പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത്. ജിലുമോൾ എന്ന യുവതിയുടെ കഥ, പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള അവളുടെ അചഞ്ചലമായ മനോഭാവത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ജിലുമോളുടെ വെല്ലുവിളികൾ ജിലുമോൾ ജനിച്ചത് തന്നെ രണ്ട് കൈകളുമില്ലാതെയാണ്. എന്നാൽ…

Continue Readingജിലുമോൾ: അതിജീവനത്തിന്റെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രതീകം

Kerala PSC Alerts: Stay Ahead with the Latest News and Updates

കേരള പിഎസ്‌സി യുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ, വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, പരീക്ഷാ തീയതികൾ, ഫലങ്ങൾ, തയ്യാറെടുപ്പ് നുറുങ്ങുകൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും ഇവിടെ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ജോലി നേടാൻ ഇന്നുതന്നെ ഈ ബ്ലോഗ് പിന്തുടരൂ! അധ്യാപക നിയമനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം നീട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ…

Continue ReadingKerala PSC Alerts: Stay Ahead with the Latest News and Updates

PSC: English Vocabulary പഠിച്ചെടുക്കാം- 10 ഫലപ്രദമായ പഠന തന്ത്രങ്ങൾ

Kerala PSC പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ മികച്ച English vocabulary അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ലേഖനത്തിൽ, PSC പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ഫലപ്രദമായ vocabulary പഠന തന്ത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പങ്കിടും. 1. Exam Pattern-ഉം Syllabus-ഉം മനസ്സിലാക്കുക: പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, Kerala…

Continue ReadingPSC: English Vocabulary പഠിച്ചെടുക്കാം- 10 ഫലപ്രദമായ പഠന തന്ത്രങ്ങൾ