കേരള പിഎസ്‌സി വഴി സർക്കാർ ജോലി നേടാം: ഒരു വിശദ ഗൈഡ്

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അഭിലഷണീയമായ തൊഴിൽ മേഖലയാണ് സർക്കാർ സർവീസ്. ഉദ്യോഗ സുരക്ഷ, നല്ല ശമ്പളം, ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (KPSC) വഴിയുള്ള സർക്കാർ ജോലികളെ ആകർഷകമാക്കുന്നത്. ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ, കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനും വിജയിക്കുന്നതിനും…

Continue Readingകേരള പിഎസ്‌സി വഴി സർക്കാർ ജോലി നേടാം: ഒരു വിശദ ഗൈഡ്

ഏത് കണക്കും മധുരിക്കും- പലവഴികൾ

ഗണിതം പഠിക്കാൻ പല കുട്ടികളും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഗണിതം പഠിക്കുക എന്നത്, ഒരു വെല്ലുവിളിയേക്കാൾ രസകരമായ ഒന്നാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് തന്ത്രം . മാതാപിതാക്കൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഗണിത താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കാനും അവരുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കാനാകും. ഗണിതത്തെ…

Continue Readingഏത് കണക്കും മധുരിക്കും- പലവഴികൾ

സ്ക്രീൻ സമയവും കുട്ടികളും: ഒരു ആരോഗ്യകരമായ സമീപനം

കൊച്ചു സീമയ്ക്ക് ഐപാഡ് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. സീമ എപ്പോഴും ഐപാഡുമായിട്ടാണ് നടപ്പ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും, കളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും, പഠിക്കുമ്പോഴും പോലും ഐപാഡ് സീമയുടെ കൂടെയുണ്ടാകും. അത് അമ്മയെ വിഷമിപ്പിച്ചു. കുറച്ച് സമയം കളിക്കാൻ പോകാമോ എന്ന് അമ്മ ചോദിക്കുമ്പോൾ സീമ പറയും,…

Continue Readingസ്ക്രീൻ സമയവും കുട്ടികളും: ഒരു ആരോഗ്യകരമായ സമീപനം