കേരള പുരസ്‌കാരങ്ങൾ

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പത്മ പുരസ്കാരങ്ങളുടെ മാതൃകയില്‍ വിവിധ മേഖലകളിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങള്‍ക്ക് അവര്‍ സമൂഹത്തിന് നല്‍കിയ സമഗ്ര സംഭാവനകള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് "കേരള പുരസ്കാരങ്ങള്‍" എന്ന പേരില്‍ പരമോന്നത പുരസ്കാരങ്ങള്‍ കേരളസർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തി പ്രസ്തുത പുരസ്കാരങ്ങള്‍ "കേരള ജ്യോതി", "കേരള പ്രഭ",…

Continue Readingകേരള പുരസ്‌കാരങ്ങൾ

ഇന്ത്യൻ നദികൾ പാർട്ട് 2

പുരാണങ്ങളിൽ കാളിന്ദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുണ്യനദിയാണ് യമുന. ജമുന എന്നും പേരുള്ള ഈ നദി ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഉത്തർ കാശിയിലുള്ള യമുനോത്രിയിൽ നിന്നാണ് ഉദ്ഭവിക്കുന്നത്. അലഹബാദിലുള്ള ത്രിവേണി സംഗമത്തിൽ വച്ച് യമുന ഗംഗയിൽ ചേരുന്നു. ഈ പ്രദേശം പ്രയാഗ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഡൽഹി, മഥുര,…

Continue Readingഇന്ത്യൻ നദികൾ പാർട്ട് 2