ജിലുമോൾ: അതിജീവനത്തിന്റെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രതീകം

ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അസാധാരണ വ്യക്തിയുടെ കഥയാണ് പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത്. ജിലുമോൾ എന്ന യുവതിയുടെ കഥ, പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള അവളുടെ അചഞ്ചലമായ മനോഭാവത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ജിലുമോളുടെ വെല്ലുവിളികൾ ജിലുമോൾ ജനിച്ചത് തന്നെ രണ്ട് കൈകളുമില്ലാതെയാണ്. എന്നാൽ…

Continue Readingജിലുമോൾ: അതിജീവനത്തിന്റെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രതീകം

The Paper Whisperer: നോവലിലൂടെ PSC English Vocabulary കീഴടക്കാം! 📚✨

PSC പരീക്ഷകൾക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണോ? ഇനി Vocabulary പഠനം ഒരു പുതിയ അനുഭവമാക്കാം! വീട്ടമ്മയായ മായയുടെ PSC സ്വപ്‌നങ്ങളും അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ മാന്ത്രിക വഴിത്തിരിവുകളും നിറഞ്ഞ "The Paper Whisperer" എന്ന നോവലിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പദസമ്പത്ത് വളർത്തി PSC വിജയം സ്വന്തമാക്കൂ! എന്താണ്…

Continue ReadingThe Paper Whisperer: നോവലിലൂടെ PSC English Vocabulary കീഴടക്കാം! 📚✨

SSLC വിജയം: നേരൂ ആശംസകൾ (മലയാളം / English)

ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാഴികക്കല്ലുകളിലൊന്നാണ് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിലെ (SSLC) വിജയം. അത്തരം വിജയങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരവും അഭിനന്ദനവുമാണ്. SSLC-യിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയവരോട് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കാം എന്ന് നോക്കാം: വിവിധ…

Continue ReadingSSLC വിജയം: നേരൂ ആശംസകൾ (മലയാളം / English)