ജിലുമോൾ: അതിജീവനത്തിന്റെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രതീകം

You are currently viewing ജിലുമോൾ: അതിജീവനത്തിന്റെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രതീകം

ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അസാധാരണ വ്യക്തിയുടെ കഥയാണ് പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത്. ജിലുമോൾ എന്ന യുവതിയുടെ കഥ, പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള അവളുടെ അചഞ്ചലമായ മനോഭാവത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്.

ജിലുമോളുടെ വെല്ലുവിളികൾ

ജിലുമോൾ ജനിച്ചത് തന്നെ രണ്ട് കൈകളുമില്ലാതെയാണ്. എന്നാൽ ഈ വെല്ലുവിളിയെ ഒരു തടസ്സമായി കാണാതെ, അവൾ അതിനെ അവസരമാക്കി മാറ്റി. കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു – കാലുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുക, എഴുതുക തുടങ്ങി എല്ലാം.

സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര

2018-ൽ, ജിലുമോൾ കാറോടിക്കാൻ പഠിക്കാനുള്ള തന്റെ സ്വപ്നം പിന്തുടரാനാരംഭിച്ചു. എന്നാൽ നിയമപരവും സാങ്കേതികവുമായ തടസ്സങ്ങൾ അവളുടെ വഴിയിൽ നിന്നു. അവൾ തളർന്നില്ല. അവൾ സംസ്ഥാന ഭിന്നശേഷി കമ്മീഷണറെ സമീപിച്ചു, അവരുടെ പിന്തുണയോടെ, മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ, അവളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഒരു കാർ പരിഷ്‌ക്കരിച്ചു.

ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച ജിലുമോൾ

ഇന്ന്, ജിലുമോൾക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും, അവൾ ഏഷ്യയിൽ കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആദ്യ വനിതയാണെന്ന്. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൈയിൽ നിന്ന് നവകേരള സദസ്സിൽ വെച്ച് അവൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഏറ്റുവാങ്ങി.

ഒരു പ്രചോദനമാകുന്ന ജീവിതം

ജിലുമോളുടെ ജീവിതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ്:

  • ഒരിക്കലും തളരരുത്: ജീവിതം എത്ര പ്രതികൂലമായാലും, ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുത്.
  • സ്വപ്നങ്ങൾക്കായി പരിശ്രമിക്കുക: നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്തുടരാൻ ഭയപ്പെടരുത്. കഠിനാധ്വാനം ഒരിക്കലും വെറുതെയാകില്ല.
  • വെല്ലുവിളികളെ അവസരങ്ങളാക്കുക: പ്രതിസന്ധികളെ പുതിയ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും വളരാനുമുള്ള അവസരങ്ങളായി കാണുക.
  • ആത്മവിശ്വാസം നിലനിർത്തുക: നിങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവുകളിൽ വിശ്വസിക്കുക, സ്വയം വിലമതിക്കുക.

പിഎസ്‌സി പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്കൊരു സന്ദേശം

ജിലുമോളുടെ കഥ പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക പ്രചോദനമാണ്. പരീക്ഷയുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കിടയിലും, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും. ജിലുമോളെ പോലെ, നിങ്ങൾക്കും വിജയിക്കാൻ കഴിയും, അതിനായി പരിശ്രമിക്കുക.

അവസാന വാക്ക്

ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും മറികടന്ന്, അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ജിലുമോളുടെ ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്ക് പ്രചോദനമാകട്ടെ. ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകാം, എന്നാൽ അവയെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് നമ്മിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. നമുക്ക് ജിലുമോളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം, പ്രചോദനം ഉൾക്കൊள்ளാം, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കായി പോരാടാം.

ജിലുമോളുടെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായെങ്കിൽ, അഭിപ്രായങ്ങളിൽ പങ്കുവെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രചോദനാത്മക കഥകളുണ്ടെങ്കിൽ, അതും പങ്കുവെക്കാൻ മടിക്കരുത്.

Leave a Reply