പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം കേരളം 2024: അപേക്ഷിക്കാം

കേരളത്തിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി (പ്ലസ് വൺ) പ്രവേശന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു! അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം. അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ: അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം. തിരഞ്ഞെടുത്ത കോഴ്സിനാവശ്യമായ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം: ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ:…

Continue Readingപ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം കേരളം 2024: അപേക്ഷിക്കാം

ഐടിഐ (ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്): വൈദഗ്ധ്യാധിഷ്ഠിത പരിശീലന കോഴ്സുകൾ

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത പാതകൾ പിന്തുടരുന്നതിന് പകരം പ്രായോഗികവും തൊഴിൽ കേന്ദ്രീകൃതവുമായ കോഴ്‌സുകൾ തേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എസ്എസ്എൽസിക്ക് ശേഷം ഐടിഐ (ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്) ഒരു മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്. ഈ കോഴ്സുകൾ വിവിധ വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ സ്‌കിൽ അധിഷ്‌ഠിത പരിശീലനം നൽകുന്നു. ഐടിഐ…

Continue Readingഐടിഐ (ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്): വൈദഗ്ധ്യാധിഷ്ഠിത പരിശീലന കോഴ്സുകൾ

പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ: ടെക്നിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള വാതിൽ തുറക്കുന്ന മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്‌സുകൾ

എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ വിജയിച്ചതിന് ശേഷം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ പാതകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും. പ്ലസ് ടുവിന് പുറമേ, പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമയും ഒരു ജനപ്രിയ ഓപ്ഷനാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ടെക്നോളജി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത മൂന്ന് വർഷത്തെ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സുകളാണിത്. ഈ…

Continue Readingപോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ: ടെക്നിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള വാതിൽ തുറക്കുന്ന മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്‌സുകൾ