പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം കേരളം 2024: അപേക്ഷിക്കാം

You are currently viewing പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം കേരളം 2024: അപേക്ഷിക്കാം

കേരളത്തിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി (പ്ലസ് വൺ) പ്രവേശന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു! അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം.

അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ:

 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം.
 • തിരഞ്ഞെടുത്ത കോഴ്സിനാവശ്യമായ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം:

 • ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ: 2024 മെയ് 16 മുതൽ 25 വരെ HSCAP (Higher Secondary Centralised Admission Process) പോർട്ടൽ വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.
 • ലോഗിൻ സൃഷ്ടിക്കുക: https://hscap.kerala.gov.in/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലോഗിൻ ഐഡി സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • സ്‌കൂളും കോഴ്‌സും തിരഞ്ഞെടുക്കുക: നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി പത്ത് സ്‌കൂളുകളും കോഴ്സുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ:

 • എസ്എസ്എൽസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • ടി.സി (Transfer Certificate)
 • സംവരണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ സമുദായം, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിക്കണം.

പ്രവേശനത്തിനുള്ള സഹായകരമായ ടിപ്പുകൾ:

 • നേരത്തെ അപേക്ഷിക്കുക: ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും.
 • ഓപ്ഷനുകൾ സൂക്ഷ്മതയോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: നിങ്ങളുടെ മാർക്ക്, കഴിവ്, താൽപ്പര്യം എന്നിവ അനുസരിച്ച് സ്കൂളുകളും കോഴ്‌സുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുക: പ്രോസ്‌പെക്ടസ് (Prospectus) https://hscap.kerala.gov.in/upfile/usermanual_2024.pdf ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കുക. സംശയങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്‌ലൈൻ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം.

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം സുഗമമാക്കാൻ ഈ നുറുങ്ങുകൾ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു!

Leave a Reply